Meesterlijk faciliteren van agile workshops

Eerstvolgende uitvoering: 23 en 30 januari 2019.


“Inspirerende & energievolle 2-daagse…”
“Training is een voorbeeld van practice what you preach.”

Goed kunnen faciliteren is een must voor iedereen die iets wil bereiken met een groep mensen. Tijdens deze 2-daagse training leer je hoe faciliteren echt werkt en hoe je daarmee mensen in beweging krijgt en resultaten tot stand laat komen. Jouw team verdient immers een goede product visie, een strakke planning, betrokken stakeholders en zinnige, uitvoerbare verbeteracties. En bovenal verdient jouw team zinvolle bijeenkomsten die energie en resultaat opleveren. Als jij je daarvoor verantwoordelijk voelt, dan mag je deze training niet aan je voorbij laten gaan.

“Geen theorie die d.m.v. slides wordt ‘afgedraaid’. Heerlijk!”
“Beste workshop die ik in de afgelopen 5 jaar gevolgd heb.”

Dit is wat aan bod komt:

  • Het belang van een goede voorbereiding: weet het doel en weet wie de deelnemers zijn en gebruik dat om de agenda te bepalen.
  • Jijzelf als instrument: wanneer zeg je iets en wanneer houd je je mond, waar sta je, benoem wat je voelt om zo het gesprek vlot te trekken.
  • Visueel management: maak voortgang en resultaten zichtbaar om focus te houden.
  • Je gaat oefenen met concrete technieken voor verschillende fases in een workshop en voor verschillende doeleinden: ideeën generatie; probleemanalyse; keuzes maken;…
  • Je leert hoe je deze technieken toepast in een agile omgeving.
  • Er is ruimte om jouw eigen casus in te brengen en ermee jouw eigen praktijk te oefenen

Tussen dag 1 en 2 krijg je als huiswerk om een workshop voor te bereiden met een techniek die waardevol is in jouw agile praktijk – én daarbuiten. Op de tweede dag oefen je met het faciliteren van die workshop.

“Arjen is een geweldige leermeester vol voorbeelden, praktische tips.”

Voor wie

Deze training is bedoeld voor iedereen die wel eens een workshop faciliteert. In agile organisaties zijn dat Scrum Masters en Product Owners. Maar ook projectleiders, architecten of analisten die meer willen halen uit de sessies die zij begeleiden zullen veel opsteken van deze training.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 1299,- (ex BTW).

Interesse en aanmelden

Mail of bel met Arjen Uittenbogaard: 06 – 59 443 440.

Reacties op eerdere uitvoeringen

Meer reacties op de training Meesterlijk Faciliteren: Uitvoering voorjaar 2018, Bartosz

In dit blogstukje keek Arjen zelf terug op deze uitvoering bij Bartosz.

Andere trainingen

Klik hier